Uw zoekopdracht heeft 216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019 nr. 2710533 betreffende de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid WODC)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65402 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2017, kenmerk 1088249-160714-BPZ, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 11348 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit Leids Universitair Medisch Centrum (GGR), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2016 Staatscourant 2016, 63657 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000497911, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling BZK Thorbecke Leerstoel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26858 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 maart 2013, nr. DMO/SVP-3155191, houdende vaststelling van de vergoedingen van de begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau (Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2013 Staatscourant 2013, 7066 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 7 januari 2013, nr. 13.000001, houdende departementale herindeling met betrekking tot dierproeven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2013 Staatscourant 2013, 1026 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2012, DMO/SVP-3146067, houdende de instelling van de begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2013 Staatscourant 2013, 155 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 september 2010, nr. WJZ/10139839, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma's

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2010 Staatscourant 2010, 15352 Ministerie van Economische Zaken
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 februari 2010, nr. OWB/WG/184977, houdende instelling van de Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (Instellingsbesluit Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2010 Staatscourant 2010, 2346 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2009, MC-U-2939577, houdende verlening van volmacht en machtiging aan de voorzitter en de directeur van de organisatie ZorgOnderzoek Nederland met betrekking tot overeenkomsten voor ondersteunend onderzoek ten behoeve van de activiteiten van de Regieraad kwaliteit van zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2009 Staatscourant 2009, 10970 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport