Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (18 kB)

  Convenant Batch 1588

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 18984 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Watervergunning GeoComfort B.V. voor het lozen van vrijkomend grondwater op de Mercuriushaven, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2017 Staatscourant 2017, 2501 Rijkswaterstaat
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Nissewaard: ter inzage vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan 150kV-verbinding Geervliet-MiddelharnisInwerkingtreding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2015 Staatscourant 2015, 17870 Nissewaard
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking gedoogplichtbeschikkingen tijdelijke werkterreinen dijkverbetering Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2015 Staatscourant 2015, 8009 Utrecht
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging aanwijzing Stichting Bodemcentrum als coördinerend rechtspersoon, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35943 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2009 Staatscourant 2009, 114 Zuid-Holland
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2008 Staatscourant 2008, 110 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging SenterNovem Bodem+

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2008 Staatscourant 2008, 65 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging SenterNovem Bodem+

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2007 Staatscourant 2007, 247 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling gelijke hoedanigheid en gebruiksbestemming (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2006 Staatscourant 2006, 171 Ministerie van Verkeer en Waterstaat