Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 (Trb. 2019, 108)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58567 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluitvorming Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26587 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 maart 2018, nummer WBN-BES 2018/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 15575 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 63955 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 november 2016, nummer 2014207, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (zesde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 66233 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. INDUIT14-2207, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37668 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, nummer 578511, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (derde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 33256 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 462005, houdende wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 24 mei 2012, nr. 2012-0000305271, houdende de vergoeding aan de voorzitter en de leden van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2012 Staatscourant 2012, 10778 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot vreemdelingenzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2010 Staatscourant 2010, 16527 Ministerie van Algemene Zaken