Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nl. I&S/2012/17949 van 14 december 2012, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26864 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 3 juni 2010, nr. I&I2010014075, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA) nieuwe stijl (instellingsbesluit TOPA nieuwe stijl)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2010 Staatscourant 2010, 9058 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 30 maart 2010, nr. DDS2010010102, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2010 Staatscourant 2010, 5483 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen Delft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2008 Staatscourant 2008, 219 Delft
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2008 Staatscourant 2008, 194 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Convenanten Download icon PDF (6 kB)

  Convenant Bevorderen van de inzet van taalcoaches bij inburgeringsprgramma's

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2008 Staatscourant 2008, 141 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit instelling Taskforce Antilliaanse Nederlanders (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2008 Staatscourant 2008, 36 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling instelling Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2007 Staatscourant 2007, 193 Ministerie van Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie 2007 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2007 Staatscourant 2007, 86 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2007 Staatscourant 2007, 49 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer