Uw zoekopdracht heeft 111 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 augustus 2017, nr. WJZ/17081079, tot instelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang (Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2017 Staatscourant 2017, 44874 Ministerie van Economische Zaken
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Nissewaard: voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied West

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2015 Staatscourant 2015, 27323 Nissewaard
 3. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  ADDENDUM bij het Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer; Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming, als overeengekomen op 4 december 2014 tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2015 Staatscourant 2015, 20753 Ministerie van Economische Zaken
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) betreffende het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfssituatie - Ripselaan 6 te Rijpwetering - W20150010 - Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2015 Staatscourant 2015, 14174 Kaag en Braassem
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 2015, nr. WJZ/14173439 tot instelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten (Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2015 Staatscourant 2015, 12089 Ministerie van Economische Zaken
 6. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Ontheffing verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem voor het doden van damherten en reeën in de provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2014 Staatscourant 2014, 28871 Noord-Holland
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) voor de voorgenomen uitbreiding van de melkrundveehouderij - A. de Graaflaan 31 te Woubrugge - W20140104 - Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 26469 Kaag en Braassem
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp verordening “geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22629 Gorinchem
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 maart 2012, nr. WJZ/12010735, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-2012 Staatscourant 2012, 6368 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 december 2011, nr. 246890, houdende wijziging van twee op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 gebaseerde regelingen (aansluiting registratie (para)veterinairen op de GBA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2011 Staatscourant 2011, 22448 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie