Uw zoekopdracht heeft 54 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105401 tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart in verband met havenstaatcontrole in havens in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 26321 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 26322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19694, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatscourant 2017, 11328 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19692, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatscourant 2017, 11330 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (44 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2016 Staatscourant 2016, 22698 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241286, houdende vaststelling beleidsregels van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de sturing van en het toezicht op de NIWO (Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 25326 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241288, houdende vaststelling regels in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de sturing van en het toezicht op de NIWO (Regeling sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 25317 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2008 Staatscourant 2008, 168 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming voorzitter Overlegorgaan Goederenvervoer; de heer J.G.M. Alders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2008 Staatscourant 2008, 98 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging instelling Commissie Stedelijke Distributie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-05-2008 Staatscourant 2008, 84 Ministerie van Verkeer en Waterstaat