Uw zoekopdracht heeft 366 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (118 kB)

  Advies Raad van State betreffende digitalisering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2018 Staatscourant 2018, 50999 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2018, nr. 2018-0000729179, houdende wijziging van de Raamregeling Telewerken in verband met de afschaffing van de vergoeding voor het gebruik van een eigen computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur voor ambtenaren die op vrijwillige basis één of meer werkdagen per week telewerken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 49033 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 2 mei 2018, nr. 3219106 houdende vaststelling van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT‑2018), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2018 Staatscourant 2018, 26414 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (134 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 2 mei 2018, nr. 3219106 houdende vaststelling van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2018 Staatscourant 2018, 26414 Ministerie van Algemene Zaken
 5. Circulaires Download icon PDF (69 kB)

  Dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2018 Staatscourant 2018, 25745 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari 2018, kenmerk 2018-43396, houdende de instelling van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en de Programmeringsraad Logius

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2018 Staatscourant 2018, 9728 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (136 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 23 september 2016, nr. 3172110 houdende vaststelling van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016 (ARBIT‑2016), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 (ARIV-2016) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 (ARVODI-2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2016 Staatscourant 2016, 51478 Ministerie van Algemene Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16045094, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 in verband met subsidie voor verbetering van de telecommunicatievoorzieningen in Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2016 Staatscourant 2016, 21440 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 april 2016, nr. WJZ/16008896, tot instelling van de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2016 Staatscourant 2016, 20595 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 februari 2016, nr. WJZ/15182766, houdende regels omtrent de vergoeding voor de kosten van de bemoeiing met betrekking tot de in artikel 31 van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES genoemde werkzaamheden en diensten (Regeling vergoeding telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2016 Staatscourant 2016, 8489 Ministerie van Economische Zaken