Uw zoekopdracht heeft 114 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerp projectbesluit/bouwvergunning terrein Eva Besnyöstraat, Haveneiland Oost blok 57C (Amsterdam-stadsdeel Zeeburg, GSP-project), kenmerk G01/0437-2008)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2010 Staatscourant 2010, 3674 Amsterdam
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende bouwvergunning en projectbesluit opwaardering sportcomplex SVN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2009 Staatscourant 2009, 12389 Landgraaf
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende bouwvergunning en projectbesluit voor het verbouwen van een bestaande winkelruimte tot woonruimte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2009 Staatscourant 2009, 12388 Landgraaf
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Organisatie- en mandaatbesluit projectdirectie Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, Directie Ontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2009 Staatscourant 2009, 11053 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot verlenging van de instellingsduur van de commissie schadebeoordeling beleidslijn ´Ruimte voor de rivier'

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2008 Staatscourant 2008, 142 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2008 Staatscourant 2008, 129 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Speciale Tribunaal voor Libanon (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2008 Staatscourant 2008, 73 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Instellingsregeling commissie nadeelcompensatie afschaffing bouwregime waaronder nacalculatie gebouwgebonden kapitaallasten van ziekenhuizen (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2008 Staatscourant 2008, 55 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (20 kB)

  Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Bedrijfschap Afbouw en zijn rechtsvoorgangers vanaf 1995

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2008 Staatscourant 2008, 3 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Onroerende Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2007 Staatscourant 2007, 249 Ministerie van Financiën