Uw zoekopdracht heeft 9179 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ/ 19258412, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de keuringsdiensten (Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66678 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van Besluit van de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ /19273603, houdende herbenoeming van een lid van het veterinair beroepscollege

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 64077 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 november 2019, nr. 16849613, houdende de benoeming van een interim-voorzitter van het Commissariaat voor de Media

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66376 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 november 2019, nr. 17728663, houdende de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht van de Nederlands Omroep Stichting (NOS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66390 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 22 november 2019, nr. DGPenV/2752769 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65832 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2019, 2019-0000138293, tot wijziging van de Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten van SZW naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66073 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2019, nr. Min-Buza.2019.4601-12, houdende benoeming van enkele leden van permanente commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65779 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Herpublicatie circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2018, 2171 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 21 november 2019, nr. 2019002452, houdende de benoeming en herbenoeming van leden van de Gezondheidsraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65671 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 november 2019, nr. I&K/19265908, houdende herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Deltares

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65683 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat