Uw zoekopdracht heeft 1146 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/245755 tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 65044 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2732678, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60804 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2019, kenmerk 1592428-196563-IZ, houdende regels voor het verstrekken van een financiële bijdrage voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises (Tijdelijke regeling geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises Caribisch Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60028 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2019, kenmerk 1592393-196557-IZ, houdende regels voor het verstrekken van een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de publieke gezondheidszorg (Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60030 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 (Trb. 2019, 108)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58567 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de waarnemend directeur van de Directie Internationale Zaken van 10 oktober 2019, kenmerk 1582184-195102-IZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan het afdelingshoofd Jeugd van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland i.o.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56854 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55536 overig
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 september 2019, nr. IENW/BSK-2018/210508, houdende regels inzake bijzondere uitkeringen voor afvalbeheer op Bonaire voor de jaren 2020 tot en met 2023 (Regeling bijzondere uitkeringen afvalbeheer Bonaire 2020–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 50984 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Convenanten Download icon PDF (11 kB)

  Convenant Onderwijshuisvesting Sint Eustatius, getekend op 28 augustus 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51134 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een vermiste akte van partnerschapsregistratie van de gemeente Hoorn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 44926 Justitiële Informatiedienst