Uw zoekopdracht heeft 1477 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie R.A. Janssen benoemd tot tijdelijk lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2011 Staatscourant 2010, 20857 Centraal Stembureau's (cluster)
 2. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie terinzagetermijn Procedure Hogere Grenswaarde Aldeboarn-Wjitterinsgwei-De Pole

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2011 Staatscourant 2010, 20599 Boarnsterhim
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 november 2010 tot vaststelling van de taakomschrijving van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, prof. Dr. B. Knapen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2010 Staatscourant 2010, 21102 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 15 december 2010, nr. 10.003436 houdende herbenoeming van vier leden van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2010 Staatscourant 2010, 21497 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 2010, nr. 169123, houdende wijziging van diverse mandaatbesluiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2010 Staatscourant 2010, 20988 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2010, nr. DOenP-3030905, houdende benoeming van een lid van het College voor zorgverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatscourant 2010, 21483 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Benodigde goedkeuring van de begrotingen 2011 door Gedeputeerde Staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatscourant 2010, 21449 Overijssel
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2010, nr. DK/B&B/260593, houdende het ontslag van een lid van de algemene commissie eCultuur van de Raad voor cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatscourant 2010, 21367 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 december 2010, nr. 10.003489 houdende de benoeming van de voorzitter van het Bedrijfschap Afbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatscourant 2010, 21457 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2010, nr. DOenP-3030910, houdende benoeming van de voorzitter van het College voor zorgverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatscourant 2010, 21482 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport