Uw zoekopdracht heeft 958 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2009, nr. 2009-0000698109 DCB/CZW/WVOB, tot aanpassing van de bedragen van de onkostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, van de ministers en staatssecretarissen, van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, van de president en overige leden van de Algemene Rekenkamer, alsmede van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2010 Staatscourant 2009, 20594 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 15 december 2009, nr. HD-09.196, inzake de behandeling bezwaarschriften aanmelding en selectie (Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20614 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Circulaires Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de vergoeding leden algemeen bestuur en van de bezoldiging leden dagelijks bestuur van waterschappen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20694 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2009, RUA/A/09/28086, tot Benoeming van de lid Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20745 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 16 december 2009, nr. HD-09.194, houdende de ondermandaatregeling DUO 2010 (Ondermandaatregeling DUO 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20616 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende (her)benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20759 Ministerie van Economische Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen, van 7 december 2009, nr. 2009/12/07 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van het bureau van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen betreffen (Ondermandaatregeling beheer bureau NRGD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20261 Ministerie van Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2009, nr. RUA/A/09/28664, tot de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Raad voor werk en inkomen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20757 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Convenanten Download icon PDF (18 kB)

  Convenant over het beëindigen van de ex ante toetsing voorgenomen regelgeving VWS en JenG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20275 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2009, nr. IVV/FB/09/28403, tot benoeming van de voorzitter van de Toetsingscommissie WWB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20765 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid