Uw zoekopdracht heeft 323 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslagbesluit mevrouw A. van den Berg als lid van de Raad voor de financiele verhoudingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-1999 Staatscourant 1999, 254 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herbenoemingen in Raad voor Cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-1999 Staatscourant 1999, 254 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging besluiten i.v.m. wijziging taak, samenstelling en werkwijze uitvoeringsorganen volksgezondheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-1999 Staatscourant 1999, 253 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Beleidsvoornemen subsidiering op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-1999 Staatscourant 1999, 253 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-1999 Staatscourant 1999, 253 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-1999 Staatscourant 1999, 253 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Aansluiting 24 gemeenten bij Nationale ombudsman

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-1999 Staatscourant 1999, 253 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Volmachtbesluit Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties - Raad voor de Kinderbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-1999 Staatscourant 1999, 252 Ministerie van Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging machtiging Directeur DWK (Directeur Wetenschap en Kennisoverdracht, Ministerie van LNV)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit bevoegdheid ministers tot bijwonen vergaderingen en commissies SER

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid