Uw zoekopdracht heeft 1902 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid Kasteellaan 9, Wijchen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67812 Wijchen
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Herbegrenzing Glastuinbouwconcentratiegebied Meelderbroek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67509 Venlo
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lage Donk 45’ te Etten-leur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67450 Etten-Leur
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van 9 december 2019 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2019/18223, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan leden, afdelingshoofden en inspecteurs van de ANVS (Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67817 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 2 december 2019, 2019002520, houdende het verlenen van ontslag op eigen aanvraag aan een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67305 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67804 Doesburg
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning O20161429, Middel 6 Westzaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68180 Zaanstad
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 29 november 2019, DGA-EIA/19278778, tot benoeming van ambtelijk lid in de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68108 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243809, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling LNG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 65566 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2019, nr. 17760006, houdende de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van advies inzake de inspectie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67003 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap