Uw zoekopdracht heeft 2289 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 26 november 2019, nr. 2755787, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66041 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243809, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling LNG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 65566 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot intrekking aanwijzing B3 status van inactieve B3-lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 66728 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ/ 19258412, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de keuringsdiensten (Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66678 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  RECTIFICATIE Besluit van 31 oktober 2019, houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 61402 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2019, kenmerk 1616288-199040-WJZ, houdende wijziging van een aantal ministeriële regelingen die aanpassing behoeven in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Aanpassingsregeling Wnra (VWS))

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66239 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, nr. 2758964, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66055 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 22 november 2019, nr. DGPenV/2752769 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65832 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, nr. 2758962, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66051 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000112433, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65996 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid