Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (35 kB)

  Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek in een aantal gevallen waarin bewijsstukken ontbreken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20882 Ministerie van Justitie
 2. Circulaires Download icon PDF (9 kB)

  Circulaire Wijziging van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur, informatie over bezoldiging en eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur en informatie over de bezoldiging, de ambtstoelage en de eindejaarsuitkering van een voorzitter

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2010 Staatscourant 2010, 20494 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Circulaires Download icon PDF (17 kB)

  Circulaire Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2010 Staatscourant 2010, 20137 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Circulaires Download icon PDF (13 kB)

  Circulaire Bezoldiging cdK's, (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2010 Staatscourant 2010, 19788 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Circulaires Download icon PDF (16 kB)

  Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2010 Staatscourant 2010, 19787 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Circulaires Download icon PDF (8 kB)

  Circulaire Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een periode lidmaatschap Tweede Kamer of Europees Parlement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2010 Staatscourant 2010, 16595 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Circulaires Download icon PDF (6 kB)

  Circulaire Actualisatie werkzaamheden op de BES-eilanden en lijst buitenlanden ‘0,3 promille regeling’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2010 Staatscourant 2010, 16201 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Circulaires Download icon PDF (49287 kB)

  Circulaire Toelating en Uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba (+ bijbehorende modellen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15190 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Circulaires Download icon PDF (15 kB)

  Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 oktober 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2010 Staatscourant 2010, 14102 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Circulaires Download icon PDF (12 kB)

  Circulaire Sociaal Beleidskader m.b.t. herindelingsontslag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2010 Staatscourant 2010, 13601 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties