Uw zoekopdracht heeft 3874 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2019, kenmerk 1617156-199141-BPZ, houdende het ontslag op eigen verzoek van een lid van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland en de benoeming van een lid van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68138 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2019, kenmerk 1615313-198972-BPZ, houdende de benoeming van een lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68140 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 december 2019, nr. 2766110, houdende benoeming van twee (plaatsvervangend) leden van het Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 67098 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 2 december 2019, 2019002520, houdende het verlenen van ontslag op eigen aanvraag aan een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67305 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 29 november 2019, DGA-EIA/19278778, tot benoeming van ambtelijk lid in de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68108 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2019, nr. 17760006, houdende de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van advies inzake de inspectie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67003 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 25 november 2019, nr. DGNVLG/19254817, houdende aanwijzing en ontslag toezichthouder kwaliteit jachtexamens en examens gebruik jachtvogels

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67196 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van Besluit van de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ /19273603, houdende herbenoeming van een lid van het veterinair beroepscollege

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 64077 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 november 2019, nr. 17728663, houdende de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht van de Nederlands Omroep Stichting (NOS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66390 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 november 2019, nr. 16849613, houdende de benoeming van een interim-voorzitter van het Commissariaat voor de Media

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66376 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap