Uw zoekopdracht heeft 13791 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (7 kB)

  Referenda; circulaire aan de gemeentebesturen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-1995 Staatscourant 1995, 21 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging instellingsbesluit adviescommissie ingesteld ingevolge Gemeentewet i.v.m. benoemingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-1995 Staatscourant 1995, 85 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging regeling instelling commissie van advies voor de bijdrageregeling ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-05-1995 Staatscourant 1995, 102 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Instelling projectgroep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-1995 Staatscourant 1995, 206 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-1995 Staatscourant 1995, 226 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten i.v.m. omvang veronderstelde vervoersbehoefte gehandicapten (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-1995 Staatscourant 1995, 226 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorziening door gemeenten 1996 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-1995 Staatscourant 1995, 240 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling verslaglegging bijdragen gemeentelijk milieubeleid (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-1995 Staatscourant 1995, 247 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit BOA Sluis-/brugwachters en clusterchefs, Nr. 96/6025-7759/Asd, d.d. 29 januari 1996

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-1996 Staatscourant 1996, 42 Gerechtshof Amsterdam
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit BOA Parkeercontroleurs gemeente Haarlem, Nr. 96/6025-7889/Asd, d.d. 29 jan. 1996

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-1996 Staatscourant 1996, 42 Gerechtshof Amsterdam