Uw zoekopdracht heeft 178 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Besluit Vergunningenbeleidsplan Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 35817 Rijkswaterstaat
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving verlening vergunning Waterwet aan gemeente Rotterdam, Gerbrandyweg 25, Rozenburg, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37657 Rijkswaterstaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 11 april 2019, met kenmerk RWS-2019/11442 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 in verband met het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan nieuwe functionarissen en beëindigen van bevoegdheden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25048 Rijkswaterstaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 11 april 2019, met kenmerk RWS-2019/11575 tot wijziging van het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013 in verband met vermelding algemeen directeur van het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Nova

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25045 Rijkswaterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat van 12 april 2019, met kenmerk RWS-2019/14021 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat inzake luchthavens 2014 in verband met aanvullende bevoegdheden ten aanzien van de schadeafhandeling inzake luchthavens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25050 Rijkswaterstaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de algemeen directeur van het centrale organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Corporate Dienst van 23 april 2019, met kenmerk RWS-2019/11163 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Corporate Dienst 2013 in verband met bevoegdheden project- of programmamanagers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25040 Rijkswaterstaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van het centrale organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, van 24 april 2019, met kenmerk RWS-2019/15917 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Centrale Informatievoorziening 2013 in verband met het vervallen van de bevoegdheden van plaatsvervangend functionarissen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25043 Rijkswaterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van het regionale organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Zuid-Nederland van 24 april 2019, met kenmerk RWS-2019/15493 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 2013 in verband met bevoegdheden Project- of programmadirecteur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25051 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (32 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring Wadden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2018 Staatscourant 2018, 72146 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta van 8 november 2017, met kenmerk RWS-2017/43061, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Zee en Delta 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 66970 Rijkswaterstaat