Uw zoekopdracht heeft 506 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 mei 2011, nr. BJZ 2011044632, na overleg met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening in verband met het inpassingsplan Netuitbreiding Noordoostpolder, alsmede voor de uitvoering van de exploitatieovereenkomst met TenneT TSO B.V. in verband met dat rijksinpassingsplan (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-2011 Staatscourant 2011, 8147 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 28 februari 2011, nr. 2011039263 houdende de verlenging van de instellingsduur van de Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2011 Staatscourant 2011, 3990 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (0 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2011 Staatscourant 2011, 785 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (1 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-01-2011 Staatscourant 2011, 160 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (1 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2010 Staatscourant 2010, 19390 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Intrekken en benoemen leden van de Commissie Genetische Modificatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2010 Staatscourant 2010, 18710 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 oktober 2010, nr. BJZ2010025927, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit SenterNovem Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS (naamswijzing SenterNovem)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2010 Staatscourant 2010, 16189 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Circulaires Download icon PDF (6 kB)

  Circulaire Actualisatie werkzaamheden op de BES-eilanden en lijst buitenlanden ‘0,3 promille regeling’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2010 Staatscourant 2010, 16201 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. RB/2010025773, houdende de benoeming van een lid van de Commissie genetische modificatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2010 Staatscourant 2010, 16029 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 september 2010, nr. BJZ2010023809, tot wijziging van het Landsbesluit Ongediertebestrijdingsgassen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2010 Staatscourant 2010, 14451 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer