Uw zoekopdracht heeft 1597 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2019, kenmerk 1616288-199040-WJZ, houdende wijziging van een aantal ministeriële regelingen die aanpassing behoeven in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Aanpassingsregeling Wnra (VWS))

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66239 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 21 november 2019, nr. 2019002453, houdende herbenoeming lid van de Raad voor volksgezondheid en samenleving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65670 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2019, kenmerk 1611989-198659-BPZ, houdende de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65626 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 21 november 2019, nr. 2019002452, houdende de benoeming en herbenoeming van leden van de Gezondheidsraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65671 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2019, kenmerk 1603998-197725-BPZ, houdende de benoeming van een lid, tevens voorzitter van de begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64032 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2019, kenmerk 1606079-197861-BPZ, houdende de herbenoeming van de voorzitter van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63245 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 november 2019, kenmerk 1602076-197579-BPZ, houdende de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61899 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Interne regelingen Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2019, kenmerk 1574427-194610-OBP, houdende vaststelling van de Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS (Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61841 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 november 2019, kenmerk 1605892-197860-BPZ, houdende wijziging van de Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61898 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2019, kenmerk 1543645-192277-DMO, houdende ontslag van een lid van de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61229 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport