Uw zoekopdracht heeft 908 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Ministerie van Justitie en Veiligheid van 5 november 2019, nr. 2736901, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme in 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 65860 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 22 november 2019, nr. DGPenV/2752769 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65832 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, nr. 2758962, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66051 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, nr. 2758964, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66055 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019 nr. 2710533 betreffende de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid WODC)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65402 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2019, nr. 2729205, houdende instelling van de Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 64314 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 5 november 2019 betreffende de benoeming tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 60363 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2019, nr. 2741070, Directie Wetgeving en Juridische zaken, houdende verlening van ontslag aan en benoeming van de secretaris van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 62334 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 28 oktober 2019, nr. 2019002229 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61531 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2019 (kenmerk: 2735272/19/DP&O), houdende het intrekken van mandaatregelingen met betrekking tot het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61018 Ministerie van Justitie en Veiligheid