Uw zoekopdracht heeft 112 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 10 januari 2020, nr.2020000011 houdende herbenoeming van vier buitengewone leden van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4088 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 10 januari 2020, nr. 2020000010, houdende het verlenen van ontslag op eigen aanvraag aan een lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4089 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 december 2019, nr.2019002725 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4090 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 15 januari 2020, nr. 2780329, houdende de herbenoeming van een lid van de klachtadviescommissie van de raad voor de kinderbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4106 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 januari 2020, nr. 2789924, houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3450 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 januari 2020, nr. 2789874, houdende benoeming van één plaatsvervangend lid van het Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3457 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 17 december 2019, nr. 19U0635836, houdende verlening van ondermandaat, alsmede het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit CJIB 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2532 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2534 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot inning van administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2535 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 januari 2020, nr. 2774302, houdende herbenoeming van een lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2319 Ministerie van Justitie en Veiligheid