Uw zoekopdracht heeft 50 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 17 december 2019, nr. 19U0635836, houdende verlening van ondermandaat, alsmede het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit CJIB 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2532 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2534 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot inning van administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 2535 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 december 2019 (kenmerk: 2764617/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015 in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70944 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 19 december 2019 (kenmerk: 2768328/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70947 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 26 november 2019, nr. 2755787, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66041 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 22 november 2019, nr. DGPenV/2752769 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65832 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, nr. 2758962, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66051 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, nr. 2758964, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66055 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019 nr. 2710533 betreffende de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid WODC)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65402 Ministerie van Justitie en Veiligheid