Uw zoekopdracht heeft 589 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2019, nr. Min-Buza.2019.4601-12, houdende benoeming van enkele leden van permanente commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65779 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2019, nr. Min-Buza.2019.4417-41, houdende herbenoeming van enkele leden van enkele commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64312 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 24 oktober 2019, houdende enkele bepalingen met betrekking tot ambtenaren werkzaam bij vertegenwoordigingen van het Koninkrijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60261 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 28 oktober 2019, nr. Min-Buza.2019.4417-32, houdende benoeming van enkele leden van enkele commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 59783 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 28 oktober 2019, nr. Min-Buza.2019.4417-32, houdende benoeming van enkele leden van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 59782 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 (Trb. 2019, 108)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58567 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2019, nr. Min-BuZa.2019.4353-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54645 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 september 2019, nr. MINBUZA-2019.4339-69, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP vierde kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53429 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 26 april 2019, nr. 2019000684, houdende benoeming van drie leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49663 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MinBuZa.2019.3960-29, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer (Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49605 Ministerie van Buitenlandse Zaken