Uw zoekopdracht heeft 34115 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 45775 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Velsen - Dudokplein 1 - IJmuiden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 46535 Velsen
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Velsen - - IJmuiden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 46538 Velsen
 4. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (1 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van VWS/Medische Zorg

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 45942 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Brunssum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 44208 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning geweigerd, Turbinestraat 13, 1014 AV Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 46203 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  De Fryske Marren - Langwarder Merke - Langweer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 46213 De Fryske Marren
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Hogere waardenbesluit Wet geluidhinder bouwplan Spanbroekerweg 222 Spanbroek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 46090 Opmeer
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 augustus 2019, nr. IENW/BSK-2019/170395, houdende benoeming en verlenging van de periode van benoeming van de secretaris en enkele leden van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 45274 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sneek, Buitenroede 1 het realiseren van zonneweiden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 45873 Súdwest-Fryslân