Uw zoekopdracht heeft 431 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, nr. 2018-0000962378, houdende wijziging van het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (VUBZK) en het Voorzieningenstelsel Buitenlandtoelagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA) in verband met indexering van enkele bedragen en herstel van omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72797 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Kaag en Braassem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42654 Kaag en Braassem
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (34 kB)

  Gemeenschappelijke regeling WSD

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2018 Staatscourant 2018, 30988 Boxtel
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wijziging Omgevingsvisie Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2018 Staatscourant 2018, 151 Gelderland
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wijziging Omgevingsverordening Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2018 Staatscourant 2018, 156 Gelderland
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wijziging Omgevingsverordening Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 75178 Gelderland
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (66 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, het Verplaatsingskostenbesluit 1989, het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WW-dossier sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 73228 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wijziging Omgevingsvisie Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 75174 Gelderland
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2017, nr. 2017-0000092437, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari 2018 (Beleidsregels WNT 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2017 Staatscourant 2017, 69096 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking vastgestelde salarismaatregelen n.a.v. de uitwerking van de LOGA-afspraken CAO gemeenten 2017-2019.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2017 Staatscourant 2017, 67578 Kaag en Braassem