Uw zoekopdracht heeft 79 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2018, nr. 2018-0000729179, houdende wijziging van de Raamregeling Telewerken in verband met de afschaffing van de vergoeding voor het gebruik van een eigen computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur voor ambtenaren die op vrijwillige basis één of meer werkdagen per week telewerken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 49033 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (27 kB)

  Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS van 22 februari 2017, kenmerk 1092517-161010-OBP

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 11339 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/33010, tot benoeming van de heer P. Visser als lid, en de heer J.P. Bosma als plaatsvervanger, van de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2015 Staatscourant 2015, 6026 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Herdruk Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2012, nr. 2012-0000225859, DCB/CZW/SB, tot wijziging van de Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies in verband met het vervallen van de substantieel bezwarende functies van Agentschap Telecom en de overgang van de Vrom Inlichtingen en Opsporingsdienst naar de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2012 Staatscourant 2012, 7338 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 april 2012, nr. CZW/S&B 2012-0000225859, tot wijziging van de Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies in verband met het vervallen van de substantieel bezwarende functies van Agentschap Telecom en de overgang van de Vrom Inlichtingen en Opsporingsdienst naar de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2012 Staatscourant 2012, 7338 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2008 Staatscourant 2008, 247 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (0 kB)

  OM-beleidsregels – verlengingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2008 Staatscourant 2008, 209 Openbaar Ministerie (OM)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Regeling toelagen bedrijfshulpverleners EZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2008 Staatscourant 2008, 157 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2008 Staatscourant 2008, 136 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Arbeidsomstandigheden over de periode 1999-2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2008 Staatscourant 2008, 105 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap