Uw zoekopdracht heeft 60 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/129938, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022 in verband met de aanvraagperiode 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 34228 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  NPVV Convenant Rijk-Zeeland wijziging publikatietekst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2018 Staatscourant 2018, 13522 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Autorisatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 18863 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerp projectplan Verbetering Boezemkade Broekhorn ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2015 Staatscourant 2015, 24774 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsproject Dijkvernageling Lekdijk Vianen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2015 Staatscourant 2015, 9631 Utrecht
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp Projectplan verbeteren watersysteem nabij 't Horntje in gemeente Texel ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38060 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 7. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbeheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 35274 De Waddeneilanden
 8. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit kribverlaging Lingewaal deel 2 voor Ruimte voor de Rivier project ‘Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert’, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2013 Staatscourant 2013, 32416 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit kribverlaging Gorinchem voor Ruimte voor de Rivier project ‘Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert’, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2013 Staatscourant 2013, 32417 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Utrecht van 8 augustus 2012, met kenmerk RWS/DUT 2012- 1348, houdende de verlening van mandaat inzake de ondertekening van bestuurlijke strafbeschikkingen (Besluit mandaat ondertekening bsb Rijkswaterstaat Dienst Utrecht van 8 augustus 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2012 Staatscourant 2012, 16815 Rijkswaterstaat