Uw zoekopdracht heeft 54 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit toetsing planvorming rampenbestrijding BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2016 Staatscourant 2016, 39311 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (57 kB)

  Voorstel tot wijziging vastgesteld in het algemeen bestuur op 14 oktober 2015 (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2016 Staatscourant 2016, 20394 overig
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels inzake de informatieverschaffing bij en ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inzake de bedrijfsbrandweerplicht van inrichtingen, alsmede inzake rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en luchtvaartterreinen in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2016 Staatscourant 2016, 16303 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2013, nr. 2013-0000685613, tot wijziging van de Regeling NVC 2001 in verband met het vervangen van de aanduiding ‘Koningin’ door ‘Koning’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33455 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/98205, houdende mandatering van de bevoegdheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, bedoeld in artikel 40, Wet maritiem beheer BES (Mandaatbesluit artikel 40 Wet maritiem beheer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2013 Staatscourant 2013, 16245 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van 24 mei 2012 tot instelling en benoeming van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2012 Staatscourant 2012, 10848 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 3 mei 2012, nr. 3111483, houdende instelling van de ministeriële commissie Crisisbeheersing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2012 Staatscourant 2012, 9310 Ministerie van Algemene Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, nr. CZW/WVOB 2010-0000622044, houdende wijziging van de Regeling provinciale risicokaart, in verband met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2010 Staatscourant 2010, 15315 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit overgang LFR naar Nifv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2010 Staatscourant 2010, 12147 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2008 Staatscourant 2008, 156 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap