Uw zoekopdracht heeft 1996 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende eervolle benoeming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27160 Ministerie van Defensie
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een verminkte huwelijksakte van de gemeente Medemblik

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27211 Justitiële Informatiedienst
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. HO&S/467106, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27182 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2012, nr. 2012-0000742567, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27194 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 13 december, houdende de benoeming van de heer drs. P.E. de la Chambre tot extern lid van de Audit Comité van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27267 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (1 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27281 Ministerie van Defensie
 7. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontheffing Flora- en Faunawet, Zuid-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27356 Zuid-Holland
 8. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning vestiging agrarische kinderopvang en buitenschoolse opvang Jisperweg 134, gemeente Beemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27380 Beemster
 9. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Ontwerpbeschikking ontheffing Voorkeursgrenswaarde Wet Geluidhinder, gemeente Beemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27385 Beemster
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een verminkte huwelijksakte met latere vermelding van de gemeente Voerendaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27207 Justitiële Informatiedienst