Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting N359-Burgwerd; Herinrichting N359-Wommels Noord, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 42276 Súdwest-Fryslân
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Bezoldiging voorzitter Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 42606 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 28 juli 2020, nr. Min-BuZa.2020.5592-26, houdende wijziging van het Besluit benoeming en bezoldiging Audit Committee BZ 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 41633 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Stavoren, Kooijweg 8 het plaatsen van een portaalkraan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 42385 Súdwest-Fryslân
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’, Etten-Leur (in combinatie met Hoge Bremberg 22c)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2020 Staatscourant 2020, 39243 Etten-Leur
 6. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (18 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2020 Staatscourant 2020, 41344 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (16 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2020 Staatscourant 2020, 41343 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning O20191077, Oostzijde 224 te Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2020 Staatscourant 2020, 42247 Zaanstad
 9. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (41 kB)

  Autorisatiebesluit voor het CAK in verband met het uitvoeren van taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-08-2020 Staatscourant 2020, 40998 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit tot instelling van een adviescommissie inzake subsidieverlening en een onafhankelijke bezwarenadviescommissie op de voet van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht bij de uitvoering van Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-08-2020 Staatscourant 2020, 41208 Dienst Justitiële Inrichtingen