Uw zoekopdracht heeft 2243 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 augustus 2019, nr. 2650472, houdende instelling van de Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC (Instellingsbesluit Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 47200 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 augustus 2019 (kenmerk: 2661825/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met het herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 47055 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Rectificatie: Besluit van 13 december 2018 (2018-206274) houdende mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 28545 Ministerie van Financiën
 4. Interne regelingen Download icon PDF (44 kB)

  Mandaatbesluit Stichting VAM, Opleidingsinstituut voor het Motorvoertuig-, Tweewieler- en Aanverwant Bedrijf (hierna: ‘Stichting VAM’)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44486 overig
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097652, houdende de inrichting van de directie Kinderopvang, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Kinderopvang (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit KO 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41143 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097642, houdende de inrichting van de directie Arbeidsverhoudingen alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Arbeidsverhoudingen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41150 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097657, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur-generaal Werk ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41130 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097647, houdende de inrichting van de directie Internationale Zaken alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Internationale Zaken (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit IZ 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41140 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097640, houdende de inrichting van de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ASEA 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41133 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097655, houdende de inrichting van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie UAW 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41142 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid