Uw zoekopdracht heeft 72 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 augustus 2019, nr. IENW/BSK-2019/170395, houdende benoeming en verlenging van de periode van benoeming van de secretaris en enkele leden van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 45274 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juli 2019, nr. IENW/BSK-2019/136513, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de Chief Executive Officer van ProRail B.V. voor de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 37841 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Convenanten Download icon PDF (70 kB)

  Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39775 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (4 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 37831 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 20 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/109624, houdende benoeming van de Voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 29135 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/129938, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022 in verband met de aanvraagperiode 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 34228 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/122613, tot wijziging van het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport in verband met de implementatie van de interoperabiliteitsrichtlijn en de spoorwegveiligheidsrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 30929 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/120147, tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat in verband met uitbreiding van het mandaat tot het nemen van een besluit op verzoek om informatie, bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2019 Staatscourant 2019, 30152 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, van 9 mei 2019, nr. 090/2019 DG JB/cr, tot wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (wijziging portefeuille Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2019 Staatscourant 2019, 27803 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat