Uw zoekopdracht heeft 111 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 juli 2019, nr. 2019001471, houdende benoeming leden van de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2019 Staatscourant 2019, 40748 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 40228 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 10 juli 2019, nr. 39293, inzake Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juli 2019, nr. WJZ/ 19139599, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor handhaving ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38500 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (74 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 37536 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2019, nr. WJZ/ 19134673, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019 in verband met het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36846 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie besluit van 6 maart 2017, nr. 201700348, houdende benoeming leden van de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2017, 14765 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Instemming met de wijziging opsporingsvergunning P10c en verlenging termijn vergunning en aanpassing werkprogramma, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34891 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit instemming wijziging opsporingsvergunning P4, P7, blokdeel P8b verlenging termijn vergunning en aanpassing werkprogramma, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34900 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat