Uw zoekopdracht heeft 578 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 juli 2019, nr. MinBuZa-2019.3683-38, tot benoeming van een voorzitter en tot wijziging van het besluit tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 38379 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (116 kB)

  Attachénotitie 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 30497 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.352932, tot wijziging van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018 en de Regeling dienstwoningen BZ in verband met het treffen van een regeling voor servicekosten en lokale heffingen voor de aan de ambtenaar ter beschikking gestelde dienstwoning en het herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2019 Staatscourant 2019, 36270 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-20193985.27, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP derde kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34839 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3985-27, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2019, nr. MINBUZA-2019.2897.17, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging subsidieplafonds tweede kwartaal OKP en wijziging beleidsregels OKP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34835 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (6 kB)

  Benoemingen en openen/sluiten HC’s september 2018 – juni 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34571 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 mei 2019, nr. MinBuZa.2019.3926-31, houdende nadere vaststelling van de onderzoekstaak van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30885 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 maart 2019, nr. MinBuza-2019.712, tot vaststelling van de organisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 17962 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2019, houdende de beperking van de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Maleisië, Ambassade Kuala Lumpur (1956) 1965–2013 (Besluit Beperking Openbaarheid Kuala Lumpur, 1965–2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 17323 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 februari 2019, nr. MinBuZa 2019.2331, houdende wijziging van het Besluit benoeming en bezoldiging Audit Committee BZ 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 13052 Ministerie van Buitenlandse Zaken