Uw zoekopdracht heeft 161 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 9 mei 2018, nr. 2018-69785, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (Instellingsbesluit werkgroep IBO Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2018 Staatscourant 2018, 28100 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Vaststelling Beleidsregel uitvoering Wav BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2017 Staatscourant 2017, 24538 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (28 kB)

  Tweede Subsidieoproep Vakkundig aan het werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2016 Staatscourant 2016, 25717 overig
 4. Interne regelingen Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2013 DCB/CZW/S&B, houdende regels inzake een eenmalige bijzondere uitkering voor integrale projecten aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling bijzondere uitkering integrale projecten 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2013 Staatscourant 2013, 11910 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000607568, tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke gezagdragers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het opleggen van sancties aan gewezen politieke gezagdragers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling sollicitatieplicht voor gewezen politieke gezagdragers BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2010 Staatscourant 2010, 14698 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Circulaires Download icon PDF (11 kB)

  Circulaire Pilot tussen Rijk en Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2009 Staatscourant 2009, 16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Hernieuwde toekenning vaste beloning voorzitter en andere leden beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2008 Staatscourant 2008, 196 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken en aanpassing van taken en herbenoeming van voorzitter en leden van beoordelingscommissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2008 Staatscourant 2008, 168 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslag / benoeming lid Raad voor werk en inkomen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2008 Staatscourant 2008, 164 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Convenanten Download icon PDF (6 kB)

  Convenant tussen Rijk en Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2008 Staatscourant 2008, 104 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties