Uw zoekopdracht heeft 291 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (6 kB)

  Verhoging bezoldigingsbedragen en vergoedingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41003 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.352932, tot wijziging van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018 en de Regeling dienstwoningen BZ in verband met het treffen van een regeling voor servicekosten en lokale heffingen voor de aan de ambtenaar ter beschikking gestelde dienstwoning en het herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2019 Staatscourant 2019, 36270 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 februari 2019, 2019-0000017340, tot wijziging van de Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES 2012 in verband met de functie van een lid tevens plaatsvervangend voorzitter van de ontslagadviescommissie BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8475 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Circulaires Download icon PDF (24 kB)

  Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatscourant 2018, 72807 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Circulaires Download icon PDF (18 kB)

  Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van provincies, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72288 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Circulaires Download icon PDF (16 kB)

  Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van waterschappen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72290 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Circulaires Download icon PDF (27 kB)

  Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72287 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, nr. 2018-0000961310, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de niet rechterlijke leden van de Raad voor de Rechtspraak en van de besturen van de voornoemde gerechten daaronder en de gemeenschappelijke diensten die twee of meer van de in dit onderdeel genoemde organisaties in stand houden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2018 Staatscourant 2018, 72802 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Circulaires Download icon PDF (161 kB)

  Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68918 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Circulaires Download icon PDF (12 kB)

  Circulaire toepassing programma versterken inzetbaarheid sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2018 Staatscourant 2018, 56948 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties