Uw zoekopdracht heeft 99 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (70 kB)

  Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39775 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105401 tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart in verband met havenstaatcontrole in havens in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 26321 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 26322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (69 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot het toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 42961 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Midden-Nederland 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2015 Staatscourant 2015, 7950 Rijkswaterstaat
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vestiging voorkeursrecht gemeenten ‘Insteekhaven’, Waalwijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2015 Staatscourant 2015, 2901 Waalwijk
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vestiging voorkeursrecht gemeenten ‘Haven 8’, Waalwijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2015 Staatscourant 2015, 2904 Waalwijk
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  Bronckhorst, verkeersbesluit zandgaten Olburgen, invaarverbod

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2014 Staatscourant 2014, 6832 Bronckhorst
 10. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/98205, houdende mandatering van de bevoegdheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, bedoeld in artikel 40, Wet maritiem beheer BES (Mandaatbesluit artikel 40 Wet maritiem beheer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2013 Staatscourant 2013, 16245 Ministerie van Infrastructuur en Milieu