Uw zoekopdracht heeft 97 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 augustus 2018, nr. IENW/BSK-2018/173672, tot erkenning van het Aerodrome flight information service officer license van St. Maarten voor de BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 45913 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Vergunning luchtvaartvertoning Ballonfestival Oosterhout, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2018 Staatscourant 2018, 33257 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 september, nr. IENM/BSK-2017/217047, houdende vaststelling tot geheimverklaring van de opdracht voor de operatie en het onderhoud van het nieuwe regeringsvliegtuig (Boeing BBJ 737 PH-GOV).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2017 Staatscourant 2017, 52871 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Benoeming en bezoldiging voorzitter van het bestuur Luchtverkeersleiding Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2016 Staatscourant 2016, 19649 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels inzake de informatieverschaffing bij en ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inzake de bedrijfsbrandweerplicht van inrichtingen, alsmede inzake rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en luchtvaartterreinen in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2016 Staatscourant 2016, 16303 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van nr. IENM/BSK-2015/153532, houdende benoeming van de heer mr. P.J. Biesheuvel tot voorzitter van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht, onderdeel van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2015 Staatscourant 2015, 30082 Centrum Publieksparticipatie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2015 Staatscourant 2015, 19361 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Ontheffingen Download icon PDF (8 kB)

  Medegebruik luchtvaartterrein Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2014, kenmerk 687028-129039-PG, houdende wijziging van de Regeling publieke gezondheid in verband met de aanwijzing van de (lucht)havens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33831 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport