Uw zoekopdracht heeft 1074 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (45 kB)

  Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter en de andere leden van de Autoriteit Persoonsgegevens en functionarissen werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22146 Autoriteit Persoonsgegevens
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2018, nr. 20180000668055, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling onder andere in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES in verband met de formalisering Cao CN 2018-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 47467 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (21 kB)

  Voorlichting RvS inzake wetsvoorstel intrekking Wet raadgevend referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2018 Staatscourant 2018, 23621 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2018 Staatscourant 2018, 23627 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018, nr. 2018-0000209479, houdende wijziging van de Regeling voorzieningen GDI in verband met de invoering van een publiek middel voor de toegang tot elektronische dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2018 Staatscourant 2018, 22566 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 maart 2017, nr. 2016-0000037009, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2017 Staatscourant 2017, 20099 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 januari 2017, nr. DCV/RL-265/2017, tot aanwijzing van briefstembureaus inzake de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2017 Staatscourant 2017, 5822 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2016, nr. 2016-0000051005, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 63646 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Autorisatiebesluit Dion Pensioen Services B.V., Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2016 Staatscourant 2016, 34139 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Overig Download icon PDF (20 kB)

  Autorisatiebesluit Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2016 Staatscourant 2016, 34144 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens