Uw zoekopdracht heeft 35523 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 11 mei 2020, nr. 2020000917 houdende de benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 27734 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 11 mei 2020, nr. 2020000913 houdende herbenoeming van drie leden van de Raad voor Cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 27732 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Soest - aanleg parkeerplaats gehandicapten - Posthoorn 2A-25, Soesterberg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 28527 Soest
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid van 14 mei 2020, kenmerk 1670794-203926-ESTT, tot aanwijzing van de plaatsvervangend coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 27661 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Convenant BZ – RvIG, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 27537 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie van 15 april 2020, houdende de tijdelijke wijziging van het Bestuursreglement huurcommissie 2019 ten behoeve van de tijdelijke benoeming van een zittingsvoorzitter tot plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie (Tijdelijk reglement plaatsvervangend voorzitter)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 27633 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Soest - aanleg parkeerplaats gehandicapten - Wiardi Beckmanstraat 41, Soest

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 28531 Soest
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Soest - aanleg parkeerplaats gehandicapten - Plesmanstraat 169 Soesterberg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 28533 Soest
 9. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (29 kB)

  Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 28570 Brunssum
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 11 mei 2020, nr. 2020000952, houdende benoeming van een lid, tevens voorzitter, van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatscourant 2020, 25875 Ministerie van Justitie en Veiligheid