Uw zoekopdracht heeft 49 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE- 16.00018 houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015 (Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-02-2016 Staatscourant 2016, 10093 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2015, nr. VO/778046, houdende vaststelling van de grote vakantie 2016 voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling kerstvakantie en grote vakantie 2016 BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-08-2015 Staatscourant 2015, 25998 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2011, nr. WJZ/307332 (4909), houdende regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling voorzieningenplanning VO BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2011 Staatscourant 2011, 15720 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2011, nr. 305227 (4904) houdende aanwijzing van diploma’s van de voormalige Nederlandse Antillen die de bezitter van die diploma’s toelaatbaar maken tot beroepsopleidingen (Regeling aanwijzing diploma’s BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2011 Staatscourant 2011, 12731 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Herplaatsing Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303092 (3860) houdende modellen diploma’s, cijferlijsten, certificaten, getuigschrift, bewijs van ontheffing met verklaring vwo, havo, vsbo en getuigschrift AGO (Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2011 Staatscourant 2011, 9990 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303092 (3860) houdende modellen diploma’s, cijferlijsten, certificaten, getuigschrift, bewijs van ontheffing met verklaring vwo, havo, vsbo en getuigschrift AGO (Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2011 Staatscourant 2011, 9990 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., houdende bepalingen inzake de staatsexamens vwo, havo en mavo BES (Staatsexamenbesluit VO BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2011 Staatscourant 2011, 9160 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., houdende vaststelling van het Staatsexamenbesluit Nederlands als vreemde taal BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2011 Staatscourant 2011, 9162 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2011, nr. VO/289008, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2011 Staatscourant 2011, 9161 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (79 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor vwo, havo, mavo en vbo BES (Eindexamenbesluit VO BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2011 Staatscourant 2011, 9156 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap