Uw zoekopdracht heeft 55 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2013, kenmerk BVE-548927 houdende vaststelling van de kwalificaties uit de kwalificatiedossiers en van de opleidingsdomeinen BES (Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2013 Staatscourant 2013, 28947 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2013, nummer 2013-0000128752, houdende wijziging van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2013 Staatscourant 2013, 16299 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 17 juni 2013, nr. 2013-0000128806, tot aanwijzing van een natuurlijk persoon voor advies over ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2013 Staatscourant 2013, 16301 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2013, nr. HO&S/485706, houdende instelling van de Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs (Instellingsbesluit Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2013 Staatscourant 2013, 9020 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2011, nr. 305214 (4908), houdende de landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen BES (Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2011 Staatscourant 2011, 12724 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Circulaire Harmonisering stagevergoedingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2009 Staatscourant 2009, 49 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging diverse regelingen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2008 Staatscourant 2008, 250 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Hernieuwde toekenning vaste beloning voorzitter en andere leden beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2008 Staatscourant 2008, 196 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (6 kB)

  Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2008 Staatscourant 2008, 196 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken en aanpassing van taken en herbenoeming van voorzitter en leden van beoordelingscommissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2008 Staatscourant 2008, 168 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap