Uw zoekopdracht heeft 65 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/259183, houdende goedkeuring van het besluit van de provinciale staten van Zuid-Holland van 17 oktober 2018 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanwege onder andere de wijziging van het gebied van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68432 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/259182, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Provinciale Staten van Noord-Holland, van respectievelijk 17 oktober 2018, en 12 november 2018, tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland vanwege onder andere de wijziging van het gebied van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68438 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/259184, houdende goedkeuring van de besluiten van de provinciale staten van Utrecht en provinciale staten van Zuid-Holland, van respectievelijk 5 november 2018, en 14 november 2018, tot wijziging van het Reglement voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vanwege onder andere de wijziging van het gebied van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68443 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Overig Download icon PDF (31 kB)

  Autorisatiebesluit voor het hoofd van het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren van Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2018 Staatscourant 2018, 9475 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 6. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Vergunning aan Arcadis Nederland B.V. voor de realisatie van natuur, door verondieping van de plassen Windesheim, in de gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2017 Staatscourant 2017, 2511 Rijkswaterstaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 juni 2016, nr. ILT-2016/50883, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu in verband met de inwerkingtreding van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2016 Staatscourant 2016, 33749 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 juni 2016, nr. WJZ/15003661, houdende regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Ministeriele regeling elektriciteit en drinkwater BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 33268 Ministerie van Economische Zaken
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Nissewaard - Rectificatie Staatscourant 36389 en Gemeenteblad 97197 - ter inzage ontwerpwijzigingsplan Kreken Buitengebied Nissewaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2015 Staatscourant 2015, 38526 Nissewaard
 10. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Verkeersbesluit Zeebadweg en Paviljoensweg te Delfzijl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2015 Staatscourant 2015, 36762 Waterschap Noorderzijlvest