Uw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (5 kB)

  Convenant tot vierde wijziging van het convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2017 Staatscourant 2017, 23686 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Geesbrug - Geeserraai 2a: MER-beoordelingsbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2015 Staatscourant 2015, 10488 Coevorden
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp verordening “geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22629 Gorinchem
 4. Circulaires Download icon PDF (8 kB)

  Circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686, ter bekendmaking van de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2009 Staatscourant 2009, 16874 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 oktober 2009, nr. K&L 2009056527, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars (Mandaatbesluit Dienst Uitvoering Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2009 Staatscourant 2009, 15331 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Overig Download icon PDF (33 kB)

  Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2008 Staatscourant 2008, 196 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit mandaat en machtiging Subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2008 Staatscourant 2008, 90 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mandaatbesluit SenterNovem Subsidieregeling milieugerichte technologie betreffende 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2007 Staatscourant 2007, 247 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Mandaatbesluit SenterNovem Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2007 Staatscourant 2007, 131 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Nederlandse Emissieautoriteit (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2007 Staatscourant 2007, 123 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer