Uw zoekopdracht heeft 47 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (20 kB)

  Convenant volkshuisvesting Bonaire

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2019 Staatscourant 2019, 42906 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie, van 8 maart 2019, nr. MA/2019-060/UP, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19675 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 20 maart 2019, nr. MA/2019-061/UP, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19676 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 8 maart 2019, nr. MA/2019-062/UP, houdende de organisatie-inrichting van administratieve ondersteuning van de Huurcommissie aan te duiden als Dienst van de Huurcommissie (Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19678 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 14 maart 2019, nr. MA/2019-059/UP, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de huurcommissie ten aanzien van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19673 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 22 december 2015, nr. ILT-2015/86330 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met de inrichting van de Autoriteit woningcorporaties binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46507 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 22 december 2015, nr. ILT- 2015/86331, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46516 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2013, nr. 2013-0000747706, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte in verband met de vaststelling van de representatiekosten van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitter van de huurcommissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2013 Staatscourant 2013, 35443 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Convenanten Download icon PDF (15 kB)

  Convenant gegevensuitwisseling gemeente Amstelveen en Woningstichting Eigen Haard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatscourant 2012, 6671 Amstelveen
 10. Convenanten Download icon PDF (20 kB)

  Convenant Gegevensuitwisseling Gemeente Maassluis en Stichting Maasdelta Groep – Maasdelta Maassluis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2012 Staatscourant 2012, 4697 Maassluis