Uw zoekopdracht heeft 586 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2019, nr. 2019-0000088581, tot wijziging van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES, de Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES (verhoging salarissen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2019 Staatscourant 2019, 11995 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (338 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 november 2018, nr. MINBUZA-2018.1162935, houdende regels met betrekking tot het toekennen van voorzieningen en vergoedingen voor en tegemoetkomingen in de noodzakelijk te maken extra kosten die verband houden met de plaatsing van een ambtenaar bij een post in het buitenland (Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 66375 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 november 2018, nr. MinBuZa-2017.1024586, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2018 Staatscourant 2018, 65969 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 13875 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 maart 2018, kenmerk 1285146-172466-WJZ, houdende vaststelling per 1 januari 2018 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor het berekenen van het bijdrageplichtig inkomen over het lopende kalenderjaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 13855 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 10 november 2017, kenmerk 1255882-170120-WJZ, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars in verband met de indexering van de bezoldigingsmaxima voor het kalenderjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2017 Staatscourant 2017, 66204 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (128 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2017 Staatscourant 2017, 65867 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 oktober 2017, nr. MinBuZa-2017.1024586, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2017 Staatscourant 2017, 61243 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2016, nr. WJZ/1070633 (ID7765), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor het jaar 2017 en doorvoering van diverse technische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatscourant 2016, 64023 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2016, kenmerk 1041780-157772-MEVA, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2016 Staatscourant 2016, 62589 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport