Uw zoekopdracht heeft 31 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 16 april 2019, nr. 2019-0000181628, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het uitkeringsjaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34214 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 16 april 2019, nr. 2019-0000181627, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds voor het uitkeringsjaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34216 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2019, nr. 2019-0000085661, houdende wijziging van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden en de Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten in verband met de uitvoering van het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2019 Staatscourant 2019, 12913 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Opgave preventieve gemeenten en gemeenschappelijke regelingen begrotingsjaar 2014, Zuid-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2014 Staatscourant 2014, 3851 Zuid-Holland
 5. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Bekendmaking benodigde goedkeuring van de begrotingen 2014 door Gedeputeerde Staten, Overijssel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2014 Staatscourant 2014, 70 Overijssel
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2013 Staatscourant 2013, 22581 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2013 Staatscourant 2013, 22584 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Instelling preventief toezicht begroting 2013 op gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2013 Staatscourant 2013, 2628 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking Begrotingstoezicht 2012 gemeenten in Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-01-2012 Staatscourant 2012, 446 Gelderland
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Begrotingstoezicht 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2012 Staatscourant 2012, 241 Utrecht