Uw zoekopdracht heeft 246 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2019, houdende de beperking van de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Maleisië, Ambassade Kuala Lumpur (1956) 1965–2013 (Besluit Beperking Openbaarheid Kuala Lumpur, 1965–2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 17323 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid in de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72543 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 2 november 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Beiroet, Libanon, (1960) 1975–2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65558 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 2 november 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Polen (1946) 1975-2013, bij overbrenging naar het Nationaal Archief (besluit beperking openbaarheid Polen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65559 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2018 Staatscourant 2018, 51554 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2018 Staatscourant 2018, 26394 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2017, kenmerk 1238831-168232-OBP, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Ziekenfondsraad over de periode (1919) 1941–1948 en van het personeelsarchief over de periode 1949–1965, zoals opgenomen in het archief van de raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2018 Staatscourant 2018, 2511 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (90 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 januari 2016, nr. WJZ/717829 (10547), houdende regels over het beheer van de rijkscollectie, de subsidiëring van instellingen met een wettelijke taak tot beheer van collecties en enkele technische aanpassingen (Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2016 Staatscourant 2016, 1220 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2015, nr. WJZ/831752 (6806) houdende vaststelling van de tarieven van rijksarchiefbescheiden (Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2015 Staatscourant 2015, 37918 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Convenanten Download icon PDF (12 kB)

  Cultuurconvenant 2013–2016 Ministerie van OCW – Gemeente Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2014 Staatscourant 2014, 27261 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap